Kinesiologie

Vakgebied: Kinesiologie
Erkenningsnaam: Kinesioloog
Prestatiecode: 24002

Kinesiologie is een verzamelnaam voor diagnosesystemen die zich met spiertesten bezighouden. Kinesiologie betekent: de leer van de beweging. Deze geneeswijze komt voort uit diverse holistische tradities, met name de Chinese Geneeskunst en Acupunctuur en de Chiropraxie. In deze tradities worden pijn, ziekte en ongemak gezien als symptomen van een onbalans of blokkade van de vitale energie of levenskracht van de persoon.

 

Behandelwijze/Therapie

Bij een spiertest wordt een spier in je arm of been in een zodanige uitgangspositie gebracht dat één bepaalde spier wordt geïsoleerd. Vervolgens wordt er een lichte druk uitgeoefend om te kijken of de spier voldoende energie heeft om deze kracht op te vangen. Wanneer de spier de druk niet kan weerstaan betekent het dat er een onbalans is.
Door spiertesten kan er: bepaald worden in welke meridiaan(en) verstoringen zijn opgetreden.
inzicht verkregen worden in het ontstaan van de klachten, uitgezocht worden welke de meest effectieve correctie is om de balans te herstellen.


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
28 Opleidingen gevonden.

28 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied