Neuraal therapie

Vakgebied: Neuraal therapie
Erkenningsnaam: Neuraal therapeut
Prestatiecode: 24007

Neuraal therapie is een behandeling die bestaat uit het injecteren van procaïne of daaraan verwante stoffen op bepaalde plaatsen in het lichaam. Procaïne is een pijnstiller met een plaatselijke werking op bepaalde plaatsen in het lichaam. Deze behandeling kan alleen worden toegepast door ervaren neuraal therapeuten, in principe alleen door artsen.

Behandelwijzen/therapie

Neuraal therapie is een totaal therapie. Men behandelt geen symptomen of organen maar pakt de bron van de ziekte aan, het ontregelde neurovegatieve systeem.


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
Geen resultaat gevonden


Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied