Reflexzone therapie

Vakgebied: Reflexzone therapie
Erkenningsnaam: Reflexzone therapeut
Prestatiecode: 24009

Behandelvormen die onder Reflexzone therapie vallen:
Dry needling Lichaamsreflexologie Voetreflexzonetherapie 


Reflexzonetherapie is een alternatieve geneeswijze. Het is een eeuwenoude vorm van massage, waarvan de wortels liggen in China, India en Egypte.
Reflexzonetherapie is gericht op de totale mens en werkt op lichaam en geest. Uitgangspunt hierbij is dat o.a. op handen, voeten en oren reflexzones liggen die corresponderen met alle orgaansystemen en klieren in het lichaam.

Behandelwijzen/therapie

Reflexzonetherapie is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens. Door de reflexzones volgens een speciale techniek te masseren, wordt de doorbloeding van het lichaam bevorderd. Hierdoor kunnen zuurstof en voeding de weefsels bereiken en worden afvalstoffen sneller afgevoerd. Blokkades in de energiedoorstroming kunnen door deze massage worden opgeheven.


Dry needling, Lichaamsreflexologie, Voetreflexzonetherapie


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied