Bioresonatie

Vakgebied: Bioresonatie
Erkenningsnaam: Bioresonantie therapeut
Prestatiecode: 24011

Bioresonantie therapie maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. De samenhang van bepaalde klachten en eventuele, wel aanwezige maar niet merkbare, verstoringen kunnen met behulp van de Bioresonantie therapie zichtbaar gemaakt worden. Bioresonantietherapie gaat uit van de kracht die het lichaam zelf heeft. Een gezond lichaam zorgt voor een goede informatie-uitwisseling tussen de cellen. Dit gebeurt door middel van biofotonen. Als het gevolg van chemische vervuiling of straling kunnen er verstoringen optreden, waardoor er klachten kunnen ontstaan. Bioresonantietherapie helpt het lichaam weer in balans te brengen en voor een goede werking van het zelfherstellend vermogen te zorgen.

Behandelwijzen/Therapie

Bioresonantie is een pijnloze therapievorm, waarbij de cliënt wordt aangesloten op bioresonantie apparatuur. Daarbij worden elektroden in de hand vastgehouden of op het lichaam geplakt. Via zogenaamde ingangselektroden vindt er een registratie plaats van afwijkende, vaak ziekmakende lichaamsfrequenties ( lichaamstrillingen). Deze kunnen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van zogenaamde “haarden” en “stoorvelden”.


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
17 Opleidingen gevonden.

17 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied