Massage therapie

Vakgebied: Massage therapie
Erkenningsnaam: Massage therapeut
Prestatiecode: 24017

Behandelvormen die onder vallen:
Dorntherapie Holistische massage Metamorfosemassage 


Massage therapie is geschikt voor iedereen van alle leeftijden. Naast spier- en gewrichtsklachten kun je hierbij ook denken aan ongemakken als hoofdpijn, spijsverteringsklachten, stress, burn-out en slapeloosheid. De klassieke massage is een behandelwijze waarvan de kwaliteit en werkzaamheid voldoende is bewezen.
Het bevordert de gezondheid, verhoogt de kwaliteit van het leven en kan daar zelfs een aantal jaren aan toevoegen. liefdevolle aanraking is van fundamenteel belang voor de mens in alle fasen van het leven. Massagetherapie kan bewustwording en inzicht geven. Bovendien maakt de aandachtige manier van aanraken dat de cliënt zich thuis kan voelen komen in zijn lichaam.

Behandelwijze/Therapie

Massage wordt gebruikt als middel om met het lichaamsgebied (de klacht en/of de pijn) in contact te komen. Daarbij zal de therapeut aandacht geven aan alle emoties en gedachten die bij de massage loskomen en wordt de cliënt begeleid in het bewustwordingsproces. De boodschappen van het lichaam worden niet ontkend maar gehoord.


Dorntherapie, Holistische massage, Metamorfosemassage, Myo(fasciale) therapie, Rolfing, Sportmassage, Voetzoolmassage


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied