Kunstzinnige therapie

Vakgebied: Kunstzinnige therapie
Erkenningsnaam: Kunstzinnig therapeut
Prestatiecode: 24502

Behandelvormen die onder Kunstzinnige therapie vallen:
Schildertherapie  


Kunstzinnige therapie is een van de antroposofische therapievormen. Een antroposofische behandeling vraagt een eigen activiteit van de zieke. Zoals kunstzinnige therapie, Gehoopt wordt dat door deze eigen activiteit de innerlijke organisatie wordt hersteld of verbeterd.

 

Behandelwijze/Therapie

Beeldhouwen, tekenen en schilderen, muziek- en spraaktherapie. De beleving van kunst is een belevenis van de ziel. Volgens de antroposofie kent de levensloop van de mens zeven ontwikkelingsfasen. Verstoorde biografie wordt weer binnen het bereik van het Ik gebracht via kunstzinnige therapie.


Schildertherapie, Tekentherapie, Zang/zoemtherapie


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
11 Opleidingen gevonden.

11 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied