Gestalt therapie

Vakgebied: Gestalt therapie
Erkenningsnaam: Gestalt therapeut
Prestatiecode: 24503

Gestalt therapie komt voort uit de humanistische psychologie, en is een ervaringsgerichte therapie. Gestalt psychotherapie is de therapie van hier-en-nu. Ons vertrekpunt is het heden en alles wat daarin leeft, niet het verleden. Centraal is de gedachte dat de mens een organisme is waarin alles met elkaar verbonden is. ‘Gestalt’ betekent ‘zinvol geheel’.

 

Behandelwijze/Therapie

Een gestalt therapeut gaat er vanuit dat angsten en andere problematiek ontstaan door vermijding. Wanneer de client remmingen en frustraties die daarmee samenhangen uiten, geven ze inzicht en worden ze in de regel opgelost.


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
8 Opleidingen gevonden.

8 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied