Psychosociale therapie

Vakgebied: Psychosociale therapie
Erkenningsnaam: Psychosociaal therapeut
Prestatiecode: 24504

Behandelvormen die onder Psychosociale therapie vallen:
ACT  EMDR  Relatietherapie  


Psychosociale therapie is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. De focus ligt op de manier waarop problemen ervaren worden, welke betekenis ze hebben in het leven en hoe ermee omgegaan wordt. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Door het vergroten van inzicht in eigen gevoelens, gedachten en gedragingen en het aanboren van alternatieven, wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Uitgangspunt van psychosociale therapie is de overtuiging dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat de mens met zijn / haar klacht niet los gezien kan worden van de mensen en de wereld om zich heen; deze beïnvloeden elkaar.

Behandelwijzen/therapie

Psychosociale hulpverlening richt zich niet op de enkelvoudige klacht of op een enkelvoudig behandelprotocol. Het heeft een dieperliggende, structurele en contextuele benadering waardoor een echte positieve en blijvende verandering ontstaat. Psychosociale therapie kent een gevarieerd aanbod van benaderingen/therapieën. Het probleemoplossend en zelf genezend vermogen van de cliënt wordt er door geactiveerd.


ACT, EMDR, Relatietherapie, RET, Transactionele Analyse, Reuktherapie, Seksuologie, Voice dialogue


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
Pagina 1 van de 4
171 Opleidingen gevonden.

NLQF 6 conform
28 SBU Totaal
1.00 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 500 t/m 1000 euro

NLQF 6 conform
794 SBU Totaal
28.36 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 3500 t/m 4000 euro

Pagina 1 van de 4
171 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied