Coaching en/of kinder coaching

Vakgebied: Coaching en/of kinder coaching
Erkenningsnaam: Coach en/of kindercoach
Prestatiecode: 24505

Behandelvormen die onder Coaching en/of kinder coaching vallen:
Coachen met paarden  Leefstijlcoach  Wandelcoach  


Een goede coaching definitie is: ‘het ondersteunen van een cliënt bij het behalen van persoonlijke doelstellingen en het overwinnen van problemen, zodat de kwaliteit van zijn leven verbetert. Het belangrijkste doel van coachen is het helpen van mensen om zelfgekozen doelstellingen te bereiken en problemen te overwinnen, gebruikmakend van de talenten en vaardigheden die elke persoon in zich heeft. Coaching is persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Behandelwijzen/Therapie

Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin begeleidt. Als voorbeeld kan de ex-zakenman genoemd worden die de beginnende ondernemer begeleidt met techniek en tactiek van het zakendoen. Een coach speelt een belangrijke rol bij onzekerheidsreductie en wegnemen van faalangst. Gesprekken tussen coach en coachee hebben een concreet doel: iets willen en kunnen wat de gecoachte voorheen niet kon, de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen. Inhoudelijke coaching is motivatie opgang brengen om te veranderen. De coachee maakt dan altijd het onderstaande proces van leren door: Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam en dan naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.
Bij de procesmatige coach moet er meer gedacht worden aan een mental coach die begeleid hoe er omgegaan moet worden met verliezen, met intimiderende tegenstanders, met de pers en die denkt aan een juiste balans tussen leven en werken. Iemand die van een afstand en met minder belangen en daardoor rustiger meedenkt met de cliënt.


Burn-out coach, Coachen met honden, Coachen met paarden, HSP-coach, Leefstijlcoach, NLP, Relatiecoach, Rouwcoach, Stress-coach, Wandelcoach


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
Pagina 1 van de 6
268 Opleidingen gevonden.

NLQF 6 conform
1079 SBU Totaal
38.54 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 2500 t/m 3000 euro

NLQF 6 conform
342 SBU Totaal
12.21 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 2500 t/m 3000 euro

NLQF 6 conform
582 SBU Totaal
20.79 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 4000 t/m 4500 euro

NLQF 6 conform
331 SBU Totaal
11.82 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 2500 t/m 3000 euro

NLQF 6 conform
78 SBU Totaal
2.79 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 500 t/m 1000 euro

NLQF 6 conform
324 SBU Totaal
11.57 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 2500 t/m 3000 euro

NLQF 6 conform
132 SBU Totaal
4.71 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 250 t/m 500 euro

Pagina 1 van de 6
268 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied