Counseling

Vakgebied: Counseling
Erkenningsnaam: Counselor
Prestatiecode: 24506

Een counselor Counseling helpt om het zelf oplossend vermogen van de cliënt aan te spreken. Een counselor luistert goed naar de problemen of ervaringen van een cliënt, om aan de hand daarvan na te gaan waar de kern ligt en hoe het mogelijk is om daar het hoofd aan te bieden. De counselor zal hier en daar aanwijzingen geven. Het is aan de andere kant echter een methode om er vooral voor te zorgen dat een cliënt een oplossing vindt die dicht bij de eigen identiteit staat. Een counselor kan mee naar binnen kijken, om op die manier zowel de gevoelens, gedachten als het gedrag te verkennen. En op basis daarvan voor een nieuwe balans te zorgen.

Behandelwijzen/Therapie

Er vallen verschillende technieken onder de noemer counseling zoals Focussen, ACT, een vorm van gedragstherapie die mensen helpt op een flexibele manier om te gaan met onaangename gevoelens en negatieve gedachtes (Acceptance) terwijl ze zich richten op wat echt belangrijk is in hun leven (Commitment).


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied