Simonton therapie

Vakgebied: Simonton therapie
Erkenningsnaam: Simonton therapeut
Prestatiecode: 24507

Simontontherapie is een geestelijke begeleiding van mensen met kanker (of andere levensbedreigende ziekten of ernstige chronische aandoeningen). Het is een aanvullende therapie op de bestaande reguliere behandelingen van kanker. Het uitgangspunt is dat lichaam, geest en psyche met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Dr. Simonton en zijn echtgenote ontwikkelden deze therapie eind jaren zestig van de vorige eeuw. Geloof en hoop zijn pijlers in deze benaderwijze.

Behandelwijzen/therapie

Ontspanningsoefeningen, visualisatie technieken, oefeningen en het versterken van het creatieve denkproces zijn de behandelmethoden die ingezet worden. Visualisatie therapie wordt ook veel gebruikt bij chronische pijnklachten. Een belangrijke visualisatie techniek is de geleide fantasie


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
Geen resultaat gevonden


Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied