Spel therapie

Vakgebied: Spel therapie
Erkenningsnaam: Spel therapeut
Prestatiecode: 24508

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen en is een effectief hulpmiddel. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Bij volwassenen is alles in woorden gevat, voorzien van commentaar en in de tijd geplaatst. Bij kinderen komen prikkels anders binnen.

Behandelwijzen/therapie

Een kind kan niet verwoorden wat het gedrag van bijvoorbeeld een moeder precies met hem doet. Bij een kind zie je in spel bijvoorbeeld een beer, die de rol van de moeder speelt. Een kind laat in dat spel het gevoel zien, wat bij dat contact hoort, of een kind laat de poppen zeggen waar het zelf geen uitdrukking aan kan geven.
Spel kan je vergelijken met een droom, een fantasie, waarin alle verhoudingen geuit worden zoals het kind het nodig heeft.


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
6 Opleidingen gevonden.

6 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied