Psychomotore kindertherapie

Vakgebied: Psychomotore kindertherapie
Erkenningsnaam: Psychomotore kindertherapeut
Prestatiecode: 24515

Psychomotore kindertherapie (PMKT) is een individuele vorm van hulpverlening voor kinderen die problemen hebben op het emotionele vlak en dit uiten in hun gedrag. Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven.

Behandelwijzen/therapie

De therapie start met het focussen op de sterke kanten van het kind Het kind krijgt vertrouwen in de therapeut en zo kan het bij zwakke kanten komen, die de ontwikkeling hebben doen vastlopen. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind kiest de therapeut voor behandeltechnieken die gericht zijn op ontwikkeling, verwerking, oplossing of ik-versterking.
Er wordt onder andere gebruik gemaakt van bewegingsoefeningen, taaloefeningen, fantasiespellen en gesprekjes die het kind aanspreken


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
14 Opleidingen gevonden.

14 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied