GRO: GAT Register Opleidingen

Groeien als therapeut, Profileren als opleiderGeschikte opleidingen voor alternatieve therapeuten

Op deze website kunnen complementaire / alternatieve therapeuten voor hen geschikte scholing vinden.
GAT Register Opleidingen (GRO) is in samenwerking met de stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) ontstaan.
Naast haar functie als rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie en als tuchtcollege in de complementaire gezondheidszorg,
vindt GAT het ook belangrijk om wat (beroeps)opleidingen betreft richting te geven aan geregistreerde therapeuten en hun beroepsorganisaties.


Deelnemende opleiders