GRO: GAT Register Opleidingen

Groeien als therapeut, Profileren als opleider
Erkende / geaccrediteerde alternatieve opleidingen

Op deze website kunnen complementaire / alternatieve therapeuten en beroepsorganisaties door GRO geaccrediteerde / erkende scholing vinden. Of het nu om alternatieve beroepsopleidingen, modules of bij- en nascholingen gaat, je vindt het bij GRO! GRO is naast accrediteur ook een beroepsorganisatie voor alternatieve opleidingsinstituten. GAT Register Opleidingen (GRO) is met zorg ontwikkeld onder supervisie van toezichthouder stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). De screeningcommissie van GRO erkent opleiders en scholing in de alternatieve sector. Op die manier is voor iedereen duidelijk welke opleidingen erkend zijn bij welke beroepsorganisatie.Deelnemende beroepsorganisaties


Iedereen kan kosteloos gebruik maken van GRO om een beroepsopleiding, module en/of bij,- en nascholing te zoeken. Iedere scholing heeft een unieke url en kan daarmee opgeslagen worden in je browser of worden gedeeld. Therapeuten aangesloten bij een van de deelnemende beroepsorganisaties kunnen blijvend kosteloos gebruik maken van extra functionaliteiten zoals scholingen opslaan in hun account om d.m.v. "drag & drop" een compleet scholingsplan samen te stellen.
Om als therapeut een account aan te maken meld je jezelf hier aan met het registratienummer van een van de deelnemende beroepsorganisaties.


Kwaliteitswet Wkkgz als kompas

GAT is toezichthouder van dit register waarin opleiders en hun scholing(en) met de Kwaliteitswet Wkkgz als kompas op waarde worden geschat. GAT is een rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie in de alternatieve zorg sinds 2017. In de evaluatie van de Wkkgz (.pdf) wordt de overheid aanbevolen de alternatieve sector beter te structureren / informeren in samenwerking met beroepsorganisaties en koepels. GRO werkt hieraan actief mee door opleiders in onze branche op kwaliteit te beoordelen en opleiders bij te staan in deze professionaliseringsslag.


Wet Wtza en de gevolgen voor alternatieve therapeuten

De Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) verplicht alle alternatieve therapeuten zich te melden bij de overheid voordat zij mogen beginnen / doorgaan met het verlenen van zorg. Therapeuten moeten laten zien dat zij aan de Wkkgz voldoen door het beantwoorden van een aantal vragen.

Wat vraagt de Wkkgz naast een Wkkgz-klachtenregeling?
Er wordt bijvoorbeeld verwacht dat de therapeut elk jaar een opleidingsplan maakt waarmee de kennis up to date blijft. Therapeuten met een account op GRO kunnen dit opleidingsplan samenstellen door een overzicht aan geschikte (bij)scholing op te slaan in hun account op GRO. Therapeuten krijgen een account via de deelnemende beroepsorganisatie en betalen hier geen extra kosten voor. Laten we er samen voor zorgen dat we klaar zijn voor the next level in de professionalisering van onze beroepsgroep: GRO helpt therapeuten groeien!GRO All in One
GRO als belangenorganisatie
 

Het enige volledige pakket voor complementaire opleidingsinstituten

Complementaire / alternatieve scholingsinstituten kunnen zich in het instroomjaar kosteloos aansluiten. Op deze manier kunnen zij kennismaken met GRO. In het instroomjaar heeft de opleider de gelegenheid om kosteloos al de (beroeps)opleidingen, modules en bij- en nascholingen te laten erkennen door de scholingscommissie van GRO.

GRO All in One voor opleiders
Daarnaast is het mogelijk voor opleiders om het GRO All in One pakket te gebruiken. Een overzichtelijk serviceproduct dat de branche gewend is voor therapeuten maar dat nu ook verkrijgbaar is voor alternatieve opleidingsinstituten en docenten. Nu is er eindelijk een echte belangenorganisatie voor complementaire opleidingsinstituten.

Het enige volledige pakket voor de alternatieve opleider in Nederland

GRO-opleidingsinstituten in het instroomjaar gratis, daarna contributie: €79,95 p/j
GRO fungeert als erkenner en belangenorganisatie
GAT-klachtenregeling conform CRKBO: €22,95 p/j btw vrij
GAT-klachtenfunctionaris en GAT-geschillencommissie, klacht- en tuchtrecht, inclusief alle docenten
BATverzekeringen: als opleidingsinstituut verzekerd: €99,95 p/j
inclusief 1 docent (eigenaar)
Meer dan 4 docenten op de loonlijst? info@batverzekeringen.nl voor een offerte op maat
Al bij BAT als therapeut?
Dan kost de extra hoedanigheid €43.35 p/j
ZZP docenten werkend bij een GRO erkend opleidingsinstituut kunnen zichzelf los registreren

Tarieven zijn ex btw tenzij anders aangegeven

✨ Nieuw: PLATO-bijscholer worden

Vanaf nu kunnen GRO-opleiders upgraden tot GRO-erkende PLATO-bijscholers! Wat betekent dit precies? In de account in GRO is het mogelijk als GRO-opleider deze erkenning aan te vragen en als de school aan de eisen voldoet dan kan die PLATO-bijscholingen gaan geven (Medische Basiskennis en/of Psychosociale Basiskennis). Opleiders kunnen de procedure starten en daarna bijscholingen MBK/PsBK onder de aandacht brengen bij meer dan 6000 deelnemende therapeuten. Het is vanaf nu voor de therapeuten simpel om MPsBK bijscholingen te vinden, die kunnen zij vinden via de zoekmachine in hun praktische "studiegids" op gatregisteropleidingen.nl.

🔹 Meer info in onze kennisbank

Wat kost het?

€200 PLATO-audit voor GRO-opleiders
Deze audit/visitatie is 5 jaar geldig
€19,95 jaarlijkse contributie PLATO-bijscholer
Deze komt op de jaarlijkse contributie die GRO-opleiders gewend zijn
€49,95 PLATO bij- en nascholing accreditatie
Wordt jaarlijks in rekening gebracht per bijscholing aan de opleider

Tarieven zijn ex btw tenzij anders aangegeven
Top           

Behandelvormen, Specialisaties en kernwoorden m.b.t. opleidingen
Alle links hieronder bevatten een of meerdere opleidingen
 


Vakgebieden
Informatie en alle opleidingen per betreffende vakgebied
 
Top           

Deelnemende organisaties


MKB Nederland

GRO maakt onderdeel uit van het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).
CAT is als brancheorganisatie aangesloten bij het MKB Nederland

📚 GRO Kennisbank | Handleidingen

Algemene voorwaarden voor GAT Register Opleidingen (GRO)

Privacyreglement voor GAT Register Opleidingen (GRO)

GRO Reglement
Top