Manuele geneeskunde

Body Stress Release

Vakgebied: Body Stress Release
Erkenningsnaam: Body Stress Release therapeut
Prestatiecode: 24608
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedBody Stress Releaser...

Bowen therapie

Vakgebied: Bowen therapie
Erkenningsnaam: Bowen therapeut
Prestatiecode: 24016
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedBowen therapier...

Chiropractie

Vakgebied: Chiropractie
Erkenningsnaam: Chiropractor
Prestatiecode: 24600
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedChiropractier...

Cranio-sacraal therapie

Vakgebied: Cranio-sacraal therapie
Erkenningsnaam: Cranio-sacraal therapeut
Prestatiecode: 24601
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedCranio-sacraal therapier...

Haptotherapie

Vakgebied: Haptotherapie
Erkenningsnaam: Haptotherapeut
Prestatiecode: 24602
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedHaptotherapier...

Massage therapie

Vakgebied: Massage therapie
Erkenningsnaam: Massage therapeut
Prestatiecode: 24017
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedMassage therapier...

Orthomanuele therapie

Vakgebied: Orthomanuele therapie
Erkenningsnaam: (ortho)Manueel therapeut
Prestatiecode: 24605
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedOrthomanuele therapier...

Osteopathie

Vakgebied: Osteopathie
Erkenningsnaam: Osteopaat
Prestatiecode: 24603
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedOsteopathier...

Shiatsu | Massage

Vakgebied: Shiatsu
Erkenningsnaam: Shiatsu therapeut
Prestatiecode: 24102
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedShiatsu | Massager...

Sportmassage

Vakgebied: Sportmassage
Erkenningsnaam: Massage therapeut
Prestatiecode: 24610
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedSportmassager...

Tuina

Vakgebied: Tuina
Erkenningsnaam: Tuina therapeut
Prestatiecode: 24105
 
Meer info over, en alle therapeuten in, het vakgebiedTuinar...