PLATO

Vakgebied: PLATO
Erkenningsnaam: PLATO-therapeut
Prestatiecode: n.v.t.

Stromingen die onder PLATO vallen:
PLATO MBK Medische Basis Kennis PLATO MPsBK Medische en Psychosociale PLATO PsBK Psychosociale Basis Kennis 


Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars.

MBK PLATO

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient iedere complementaire therapeut die lichaamsgericht werkt naast een vakopleiding te beschikken over een erkend diploma Medische basiskennis PLATO norm te beschikken.
De MBK PLATO opleiding omvat de anatomie, fysiologie en pathologie van ieder lichaamssysteem. Oorzaak, verloop en behandeling van de meeste ziekten en psychische aandoeningen, farmacologie, consultvoering en gezondheidsethiek.

PSBK PLATO

Psychosociale basiskennis (PSBK) is bedoeld voor coaches, counselors en therapeuten in de psychosociale zorg die willen voldoen aan de opleidingsrichtlijnen van PLATO om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.
De PSBK PLATO omvat gedegen kennis op van psychische stoornissen, psychopathologie en psychotherapie. farmacologie, consultvoering en gezondheidsethiek.

MPSBK PLATO

Medische en Psychosociale Basis Kennis: Een combinatie van MBK en PSBK PLATO


PLATO MBK Medische Basis Kennis, PLATO MPsBK Medische en Psychosociale, PLATO PsBK Psychosociale Basis Kennis


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied