Energetische therapie

Vakgebied: Energetische therapie
Erkenningsnaam: Energetisch therapeut
Prestatiecode: 24012

Behandelvormen die onder Energetische therapie vallen:
Energetische massage  Healing  Reiki  


Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau.
Energetische therapie gaat ervan uit dat je ziek wordt als je lichamelijke of geestelijke toestand van evenwicht in mindere of meerdere mate langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer het zelfgenezend vermogen niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Energetische therapie ziet het lichaam als energiesysteem;,bio-energetisch/ bioresonantie/biofysisch. Deze onderdelen samen zorgen voor heelheid.

Behandelwijze/Therapie

Met behulp van Healen en Readen worden blokkades in het menselijke energieveld opgespoord en de harmonie op een natuurlijke wijze hersteld.
Healen; het voelen van de energiesystemen waarbij energieophopingen en blokkades worden behandeld. Reading; een methode waarbij de aura’s en chakra’s van iemand worden gelezen.


Aura-soma kleurentherapie, Edelsteentherapie, Energetische massage, Chakratherapie, Healing, Klankschalentherapie, Reconnective healing, Reiki


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied
Pagina 1 van de 8
389 Opleidingen gevonden.

NLQF 6 conform
269 SBU Totaal
9.61 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 2000 t/m 2500 euro

NLQF 6 conform
27 SBU Totaal
0.96 GRO punten (SP)
Prijsindicatie
van 500 t/m 1000 euro

Pagina 1 van de 8
389 Opleidingen gevonden.

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied