Paranormale therapie

Vakgebied: Paranormale therapie
Erkenningsnaam: Paranormaal geneeskundige
Prestatiecode: 24401

Behandelvormen die onder Paranormale therapie vallen:
Chakratherapie [Clairaudience] Clairvoyance 


Onder paranormale therapie wordt onder meer helder zien, helder voelen of helder weten verstaan. Vermogens die bij de paranormale therapeut sterker aanwezig zijn dan bij de gemiddelde mens. Magnetiseren en handopleggingen zijn bekende behandelingen van een paranormaal therapeut maar ook het inzichten meegeven aan de client die helend werken.

Behandelwijzen/therapie

De paranormale therapie magnetiseren bestaat uit het zogenoemde strijken. De therapeut tracht door handoplegging en strijkende bewegingen om het lichaam te helen. Er zijn meerdere behandelvormen ontwikkeld voor het werken met energie en het energielichaam.


Aura-soma kleurentherapie, Chakratherapie , Clairaudience, Clairvoyance, Healing, Heldervoelendheid


Scholingen | Opleidingen in dit vakgebied

Opleiders met een of meer opleiding(en) in dit vakgebied